Mengenai Informatica'21

Matlamat Kolej Poly-Tech MARA (KPTM) adalah menambah bilangan gunatenaga Bumiputera yang mempunyai keterampilan dalam bidang Teknologi Maklumat. Oleh itu, operasi utama kolej adalah memberi pengetahuan dan menerapkan kemahiran/skil kepada pelajar sekolah menengah yang bakal meneruskan pengajian di KPTM Batu Pahat.

Program-program pengajian yang dikendalikan oleh pihak kolej juga menjurus kepada bidang pengkomputeran. Sehubungan dengan itu, program Informatica diwujudkan bagi menyemai minat bakal pelajar dalam bidang Teknologi Maklumat. Perkataan INFORMATICA bermaksud Teknologi Maklumat yang diterjemahkan dari bahasa Spanyol.

Mengenai HRExlep'21

Matlamat Kolej Poly-Tech MARA (KPTM) adalah menambah bilangan gunatenaga Bumiputera yang mempunyai keterampilan dalam bidang Pengurusan Sumber Manusia. Sehubungan dengan itu, program peningkatan pengetahuan, kemahiran, dan keupayaan di dalam bidang Pengurusan Sumber Manusia menerusi garapan pembelajaran secara interaktif dan berfokus diwujudkan bagi menyediakan pelajar ke arah dunia pekerjaan yang holistik dan nyata.

Program ini juga diharapkan mampu untuk menyemai minat pelajar dan bakal pelajar untuk menceburi bidang Pengurusan Sumber Manusia. Perkataan HR Exlep adalah singkatan daripada Human Resource Experimental Learning Program. Penerokaan Pengurusan Sumber Manusia kini bermula.

Pertandingan Peringkat Sekolah

Kuiz ICT

Menguji pelajar-pelajar sekolah menengah mengenai pengetahuan tentang Teknologi Maklumat semasa.

maklumat lanjut
Kuiz Pengetahuan Am
Sekolah

Menguji pengetahuan tentang Pengurusan Sumber Manusia dan pengetahuan am menerusi set soalan objektif.

maklumat lanjut

Poster Sekolah

Menguji pelajar sekolah mengenai pengetahuan tentang Pengurusan Sumber Manusia dan diterjemahkan melalui poster.

maklumat lanjut

Crossword Puzzle Sekolah

Menguji kepantasan peserta untuk menyelesaikan terma-terma yang terkandung dalam Pengurusan Sumber Manusia.

maklumat lanjut

Inovasi Sekolah

Pertandingan idea inovasi yang berkisarkan teknologi semasa.

maklumat lanjut
Pertandingan Peringkat KPTM Batu Pahat

Poster KPTMBP

Menguji pelajar-pelajar mengenai pengetahuan tentang Pengurusan Sumber Manusia dan diterjemahkan melalui poster.

maklumat lanjut

Network Design

Menguji pelajar untuk menggunapakai pengetahuan dan kemahiran dalam teknologi rangkaian computer.

maklumat lanjut

Pengaturcaraan

Matlamat pertandingan ini untuk mencungkil bakat, kemahiran dan pengetahuan pelajar dalam penyelesaian masalah melalui pengaturcaraan.

maklumat lanjut
<

Crossword Puzzle

Menguji kepantasan peserta untuk menyelesaikan terma-terma yang terkandung dalam Pengurusan Sumber Manusia.

maklumat lanjut

Inovasi

Pertandingan idea inovasi yang berkisarkan teknologi semasa.

maklumat lanjut
Tentatif Program
28 November 2021
9.00 - 11.00 pagi
Pertandingan Pengaturcaraan
Pengaturcaraan
10.00 - 11.30 pagi
Webinar Perundangan Pekerjaan
Maklumat Lanjut
5.00 petang
Penghantaran Digital Poster KPTM Batu Pahat
Penghantaran Digital Poster Sekolah Menengah
Poster KPTMBP

Poster Sekolah
5.00 petang
Penghataran Video Inovasi Sekolah Menengah
Penghataran Video Inovasi KPTMBP
Inovasi Sekolah

Inovasi KPTMBP
8.30 - 9.30 malam
Pertandingan Crossword Puzzle KPTM Batu Pahat
Pertandingan Crossword Puzzle Sekolah Menengah
Crossword Puzzle KPTM BP

Crossword Puzz Sekolah
8.30 - 9.30 malam
Pertandingan Kuiz ICT (Sekolah Menengah)
Kuiz ICT
29 November 2021
9.00 - 1.00 petang
Pertandingan Network Design
Network Design
10.00 - 12.00 tengahari
Webinar Kerjaya dan Resume
Maklumat Lanjut
8.30 - 9.30 malam
Pertandingan Kuiz Pengetahuan Am (Sekolah Menengah)
Kuiz Pengetahuan Am
30 November 2021
10.00 - 11.30 pagi
Webinar Groom for Success
Maklumat Lanjut
2 Desember 2021
3.30 petang
Majlis Perasmian Penutupan
Maklumat Lanjut