03042017 - Dapat Anugerah Dekan enam semester, Nazeera Izzaty pelajar contoh KPTM

Keratan Akhbar - Sinar Harian 3 April 2017 ( MAKA Julai 16 ) - 02