Borang Jabatan Sumber Manusia

 
1 Borang Keluar Masuk Waktu Pejabat 21 Borang Lapor Diri Tukar Tempat Tugas
2 Borang Tuntutan Kerja Lebih Masa 22 Borang Permohonan Kad Pegawai/Kakitangan
3 Borang Permohonan Kerja Lebih Masa 23 Borang Permohonan Bercuti Luar Negara
4 Borang Tuntutan Perubatan 24 Borang  Permohonan Skim Khairat Kematian
5 Borang Pelepasan Gaji Kakitangan 25 Borang Tuntutan Khairat Kematian
6 Borang Sistem Penyerahan/Penerimaan Tugas 26 Borang Lapor Diri Tamat Pengajian
7 Borang Permohonan Pekerjaan 27 Borang Tuntutan Pensyarah Sambilan
8 Borang Permohonan Pengisian Jawatan & Beban Mengajar 28 Borang Tuntutan Local Preceptor (LP)
9 Borang Permohonan Lawatan Rasmi 29 Borang Tuntutan Kakitangan (Bukan Akademik) Sambilan
10 Borang Permohonan Cuti 30 Borang Tuntutan Elaun Pelajar Praktikal
11 Borang Elaun Pindah Kakitangan 31 Borang Catatan Merah
12 Borang Daftar Keluarga 32 Borang Laporan Sulit (Kontrak/Sementara)
13 Borang Daftar Kenderaan 33 Borang Class Replacement Schedule
14 Borang Laporan Penilaian Prestasi (Pengurusan/Eksekutif) 34 Borang Permohonan Menghadiri Kursus
15 Borang Laporan Penilaian Prestasi  (Pensyarah) 35 Borang Permohonan Staf Melanjutkan Pelajaran
16 Borang Laporan Penilaian Prestasi (Sokongan) 36 Borang Permohonan Permit Mengajar
17 Borang Perakuan Pengesahan Dalam Jawatan 37 Borang Permohonan Melanjutkan Tempoh Permit Mengajar
18 Borang Penilaian Kursus (versi terkini) 38 Borang Tuntutan Perbelanjaan
19 Borang Leave Carry Forward / GHS 39 Borang Laporan Sulit (Tetap)
20 Borang Laporan Sulit (Khas) 40 Borang Permohonan Kenaikan Gaji Selepas Tamat Ijazah