1. Hebahan
  2. Aktiviti Kampus
  3. Notis Privasi
  • Baca buku secara online @ http://www.pnmdigital.gov.my

    - Hanya perlu daftar butiran maklumat diri.

    - Log in pada portal tersebut.

    - Untuk baca buku yg diminati, klik pada butang "borrow".

Kolej Poly-Tech MARA menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi data peribadi anda selaras dengan peruntukan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ("Akta 709") yang telah berkuatkuasa.
>> Notis Privasi
>> Sijil