1. Hebahan
  2. Aktiviti Kampus
  3. Notis Privasi
  • PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER JANUARI - JUN 2015

    Tarikh Mula    : 7 Mei 2015
    Tarikh Tamat  : 24 Mei 2015


  • selamat-menghadapi-peperiksaan
Kolej Poly-Tech MARA menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi data peribadi anda selaras dengan peruntukan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ("Akta 709") yang telah berkuatkuasa.
>> Notis Privasi
>> Sijil