1. Hebahan
 2. Aktiviti Kampus
 3. Notis Privasi
 • STUDENT INSTRUCTOR EVALUATION (SIE)

  Tarikh Mula    : 7 April 2015
  Tarikh Tamat  : 16 April 2015

  **PERINGATAN**

  - SIE boleh dicapai melalui akaun CMSBP masing-masing.

  - Sila rujuk manual yan telah dipamerkan dipapan-papan kenyataan kolej.

Kolej Poly-Tech MARA menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi data peribadi anda selaras dengan peruntukan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ("Akta 709") yang telah berkuatkuasa.
>> Notis Privasi
>> Sijil