1. Hebahan
 2. Aktiviti Kampus
 3. Notis Privasi
 • Jadual Waktu Peperiksaan Akhir Sesi Julai 2015.

  ---> Klik Disini <---

 • Sistem Pengesahan Kehadiran Konvokesyen ke 32
  Kolej Poly-Tech MARA

  ---> Klik Disini <---

 • Punya sebarang pertanyaan berkaitan kemasukan sesi Januari 2016 @ Program - program yang dijalankan?

  --> Sila Klik Sini <--

Kolej Poly-Tech MARA menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi data peribadi anda selaras dengan peruntukan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ("Akta 709") yang telah berkuatkuasa.
>> Notis Privasi
>> Sijil